/tmp/phpvi4hIZ  

資料來源:音響技術第85期JAN. 1983 BECKER Model 910A208/

BECKER 誠韻公司.jpg

資料來源: 音響技術第84期 DEC. 1982 BECKER Model 912A246/KIT Model K82/K103/K123/K153/代理 誠韻

AT-024.jpg

資料來源:音響技術第83期 NOV. 1982 BECKER Model 912A246/KIT Model K82/K103/K123/K153/代理 誠韻


資料來源:音響技術第80期AUG. 1982 BECKER Model 912A246/Model K82/Model K103/Model K123/Model K153/

/tmp/php1kc9Zl  

資料來源:音響技術第77期MAY 1982 BECKER KB-2/K10-3/K12-3/K15-3/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()