AT-009.jpg

資料來源:音響技術第51期MAR. 1980 TEAC LIBERO 3000/LIBERO 5000/


資料來源:音響技術第57期SEP. 1980 TEAC LIBERO 3000/LIBERO 5000/

TEAC H-130.jpgTEAC M-1MD.jpg

資料來源:高傳真視聽第276期民國89年7月1日 TEAC H-130/M-1MD/資料來源:音響技術第75期MAR 1982 TEAC Prism-70/A-70/T-70/V-50/P-70/S-70/TT-2/GE-6/L-70/

 

資料來源:音響世界第11期民國71年2月 TEAC Prism-70/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()