JIAN SHIN 堅新電子.jpg

資料來源:音響技術第19期 JULY. 1977 堅新 變壓器/

AT-043.jpg

資料來源:音響技術第51期 MAR. 1980 堅新 JS-1400/JS-5043/

AT-98-堅新-001  

資料來源:音響技術第98期FEB. 1984 堅新電子 JS100-50H/JS 60-45H/JS 35-50H/分音器/JS-612/JS-610/

AT-94-036  

資料來源:音響技術第94期 NOV. 1983 JS 堅新 JS 100/JS 60/JS 35/JS-928/JS-929/

JS 堅新電子.jpg

資料來源:音響技術第84期DEC. 1982 堅新 JS-812/JS-814/JS-815/JS-821/JS-825/JS-826/JS-827/JS-8004/

AT-043.jpgAT-045.jpg

資料來源:音響技術第83期 NOV. 1982 JS 堅新 JS-6043HB/JS-6030/JS-6032/JS-6043HB/JS-6053/JS-6043HB/JS-1000/JS-1200/JS-1400/


資料來源:音響技術第72期DEC. 1981 JS-718MC/JS-715S/JS-714S/JS-716M/JS-712M/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()