AT-95-031  

資料來源:音響技術第95期NOV. 1983 工雅實業 志峯實業 garrard D-20/D35/D-25/美國凱普卡座 3528/JVC喇叭單體 SK2320F/Max & Well 1001/1002/

 

CANTO 工雅實業-01.jpg

資料來源:音響技術第48期DEC. 1979 工雅 MCS 3233套件/AX-404/AX-606/TUN-700A/AX-406/

 

資料來源:音響技術第43期JULY. 1979 工雅 AX-406/AX-406A/

PRECISION 工雅實業.jpg


CANTO 工雅實業有限公司-01.jpg

CANTO 工雅實業有限公司-02.jpg

CANTO 工雅實業有限公司-03.jpg

資料來源:音響技術第38期FEB.1979 工雅 AX-175/AX-202/AX-404/AX-606/NF-707/1040/1041/1042/1043/530M/330THY-3000/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()