/tmp/phpsKEG9A  /tmp/phpihjMDN  

資料來源:音響技術第82期OCT. 1982 USHER R-2/R-3/資料來源:音響技術第72期DEC. 1981 USHER CN-X/Reference 2/Reference 3/kit ML-500/


/tmp/phpRKLX8T  

資料來源:音響技術第68期AUG. 1981 USHER 雅瑟 model REFERENCE 2/
資料來源:高傳真視聽第276期民國89年7月1日 USHER J500/M100/M4000S/M5000/

/tmp/phpDF195R  

資料來源:音響技術第71期NOV 1981 USHER REFERENCE 3/無音控前級/


/tmp/phpcphz2k  

資料來源:音響技術第67期JULY 1981 USHER REFERENCE 2/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()