/tmp/phpucn3qU  /tmp/phpsrOc6V  /tmp/phpYqBz2m  

資料來源:音響技術第32期AUG. 1978 MITSUBISHI DS-90C/DS-50CS/DS-40C/SS-200/SS-100/SS-22F/

MITSUBISHI DS-90C.JPGMITSUBISHI DS-50CS.jpgMITSUBISHI DS-40C.JPGMITSUBISHI DS-35B.JPGMITSUBISHI DS-25B.JPGMITSUBISHI DS-5B.jpgMITSUBISHI DS-201.JPGMITSUBISHI DS-301.jpgMITSUBISHI F-1.JPGMITSUBISHI 2S-305.jpgMITSUBISHI DS-25B MK II.JPGMITSUBISHI SS-200.JPG
資料來源:67年音響指南 MITSUBISHI /DS-90C/DS-50CS/DS-40C/DS-35B/DS-30D/DS-25B/DS-5B/DS-201/DS-301/F-1/2S-305/DS-25B MK II/SS-200/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()