/tmp/phpvFwqBd  

資料來源:音響技術第18期JUN.1977 Accuphase T-101/

/tmp/phpmwCc2b  

資料來源:音響技術第68期AUG 1981 Accuphase T-105/資料來源:音響技術第7期JULY 1976 Accuphase T-100/

ACCUPHASE T-108.jpgACCUPHASE T-109.jpg
資料來源:1995音響˙影視總覽 Accuphase T-108/T-109/
ACCUPHASE T-101.jpg
資料來源:音樂與音響第53期/1978.10 Accuphase T-101/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()