Kenwood KR-4600.jpg

資料來源:音響技術第13期JAN 1977 Kenwood KR-4600/

資料來源:音響技術第61期JAN 1981 Kenwood SUPER ELEVEN/KR-770/KR-750/KR-730/KR-720/KR-710/KR-80/

資料來源:音響技術第60期DEC1980 Kenwood KR-770/KR-750/KR-730/KR-720/KR-710/

Kenwood KR-3600.jpg
資料來源:音樂與音響第53期/1978.10 KENWOOD KR-3600

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()