AT-98-YAMAHA ZDR-001  

資料來源:音響技術第98期FEB. 1984 YAMAHA M-70/

M%26;A-026.jpg

資料來源:音樂與音響128期民國73年2月號 YAMAHA M-70/功學社

YAMAHA 功學社音響.jpg

資料來源: 音響技術第48期 DEC. 1979 YAMAHA M-4/M-2/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()