/tmp/phpuhC4z0  

資料來源:音響技術第88期APR. 1983 咏青企業 TX-250B/TX-250CT/TX-250C/TX-250D/

/tmp/phpxlczCC  資料來源:音響技術第84期DEC. 1982 咏青 TX-250B/TX-250CT/TX-250C/TX-250D/

/tmp/phpvJ0v6q  

資料來源:音響技術第83期NOV. 1982 咏青 TX-250B/EX-250/

/tmp/phpCLEmCI  

資料來源:音響技術第81期SEP. 1982 咏青企業 TP-250A/TX-250B/TX-250C/TX-250D/EX-250/ 

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()