AT-007.jpg

資料來源:音響技術第51期 MAR. 1980 TEAC X-10/X-10R/X-7/X-7R/80-8/40-4/A-3440/35-2/32-2/

 

資料來源:音響技術第49期JAN. 1980 詠真特機 TEAC TASCAM 70H/

/tmp/phprpZeTQ  

資料來源:音響技術第67期JULY. 1981 TEAC X-3/

/tmp/phpC6Ndbe  

資料來源:音響技術第56期AUG. 1980 TEAC X-10/
資料來源:音響技術第43期JULY. 1979 TEAC 90-16/80-8/40-4/70L/A-7300/A-6100/A-3300SX-2T/

TEAC A-6600 .jpg

TEAC A-6600  盤式錄音座

  TEAC A-6600 是一部四分之一音軌、雙聲道、四磁頭盤式錄音座。本機使用全積體電路邏輯控制,有自動反轉和自動重播的功能。其他性能上包括有雙絞輪伺服張力系統,20分貝的麥克風衰減器、暗示控制、自動分隔麥克風線性控制;兩組偏壓和等化選擇器;電平表,分離的輸入電平控制器和輸出電平控制器;以及左──右聲道錄音方式選擇器。參考價格:美金1300元。

代理:台笙

轉載音響技術第32期AUG. 1978  TEAC A-6600/

TEAC 台笙公司REC.jpg

資料來源:音響技術第18期JUN. 1977 TEAC A-7300-2T/A-3340S/A-3300SX-2T/


/tmp/phpsnkAR9  

資料來源:音響技術第34期OCT. 1978 TEAC A-7300-2T/A-3340SX/A-3300SX-2T/A-2300SX-2T/A-2300SR/A-3300SR/

 

TEAC 35-2.jpgTEAC 90-16.jpg

資料來源:67年音響指南 TEAC 35-2/90-16/

資料來源:音響技術第70期OCT 1981 TEAC X-3R/


TEAC 40-4.jpgTEAC 80-8.jpgTEAC 85-16.jpgTEAC A-2300SR.jpgTEAC A-2300SX.jpgTEAC A-2300S-2T.jpgTEAC A-3300SR.jpgTEAC A-3300SX.jpgTEAC A-3300SX-2T.jpgTEAC A-6100MK II.jpgTEAC A-7300.jpgTEAC A-7300-2T.jpg
資料來源:67年音響指南 TEAC 40-4/70L/80-8/85-16/A-2300SR/A-2300SX/A-2300SX-2T/A-3300SR/A-3300SX/A-3300SX-2T/A-6100MK II/A-7300/A-7300RX/A-7300-2T/

TEAC A-2300SX-01.jpgTEAC A-3300SX-2T-01.jpgTEAC A-3340S.jpgTEAC A-7300-2T-01.JPG

資料來源:音樂與音響第53期/1978.10 TEAC A-100/A-150/A-380/A-400/A-420/A-460/A-650/A-2300SX/A-3300SX-2T/A-3340S/A-7300-2T/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()