AT-94-022  

資料來源:音響技術第94期NOV. 1983 Auduo Technica AT-155LC/AT-140LC/AT-125LC/AT-24/AT-130E/AT-120E/AT-105/

/tmp/phpGngBBI  

資料來源:音響技術第83期NOV. 1982 Audio-Technica AT140LC/AT120E/AT110E/AT3200XE(MC)/AT3100XE(MC)/

 

audio-technica 商豪企業-02.jpg

資料來源: 音響技術第71期 NOV. 1981 audio-technica AT34E II/AT33E/AT32E/AT31E/AT31E/G/AE30E/AT3200XE/AT3100XE/

audio-technica 全一電子.jpg

資料來源: 音響技術第71期 NOV. 1981 audio-technica AT11E/

/tmp/phpEtaOXW  

資料來源:音響技術第67期JULY. 1981 audio-technica AT155LC/AT130E/G

/tmp/phpXyQuHU  

資料來源:音響技術第67期JULY. 1981 Audio-technica AT-155LC/

/tmp/phpApWbEP  

資料來源:音響技術第58期OCT. 1980 AT-25/AT-24/AT-34/AT-32/AT-30EIG/

/tmp/phpyvIltu  

資料來源:音響技術第56期AUG. 1980 audio-technica AT-12E/

/tmp/phpSYzq6V   

資料來源:音響技術第55期JUL. 1980 audio-technica AT-71/AT-71E/

 


資料來源:音響技術第25期JAN. 1978 Audio-Technica CN-936/AT-11/AT-11E/AT-12E/AT-12XE/AT-12Sa/AT-BEa/AT-14Sa/AT-15XE/AT-155a/AT-20SLa/

 

資料來源:音樂與音響105期民國71年3/1 audio-technica AT1000/AT1000T/AT34E II/AT33E/AT32E/AT31E/AT31E-G/AT30E/AT3200XE/AT3100XE/

/tmp/phpxy6sd8  

資料來源:音響技術第77期MAY 1982 audio-technica AT155LC/AT140LC/AT125LC/AT130E/AT120E/AT105/

/tmp/phplkJupb  

資料來源:音響技術第75期MAR 1982 Audio-technica AT-34E II/AT-33E/AT-32E/AT-31E/AT-31E/G/AT-30E/AT-3200XE/AT-3100XE/


資料來源:音響技術第70期OCT 1981 Audio-technica AT-34E II/AT-33E/AT-32E/AT-31E/AT-31E/G/AT-30E/AT-3200XE/AT-3100XE/


資料來源:音響技術第60期DEC 1980 Audio-technica AT-13Ea/AT71E/AT71/AT11E/AT11/AT12XE/AT-637唱針清潔器/


/tmp/php47dBiH  

資料來源:音響技術第59期NOV 1980 Audio-technica AT-71E/

audio technica AT-11.jpgaudio technica AT-12.jpgaudio technica AT-12SA.JPGaudio technica AT-13EA.jpgaudio technica AT-14SA.jpgaudio technica AT-15XE.jpgaudio technica AT-15SA.jpgaudio technica AT-20SLA.jpg

資料來源:67年音響指南 audio technica CN-936/AT-11/AT-11E/AT-12/AT-12XE/AT-12SA/AT-13EA/AT-14SA/AT-15XE/AT-15SA/AT-20SLA/

 


資料來源:音響技術第97期/JAN. 1984

audio technica AT160ML/AT155LC/AT140LC/AT125LC/AT24/AT135E/AT130E/AT120E/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()