Nakamichi NR-200.jpg

資料來源:音樂與音響105期民國71年3/1 Nakamichi NR-200/

nakamichi_nr_200_box-1  

資料來源:音響技術第71期NOV 1981 Nakamichi NR-200/

Nakamichi 610.jpg
資料來源:音樂與音響第53期/1978.10 Nakamichi 610/

Nakamichi 610-01.jpg
資料來源:民國67年音響指南 NAKAMICHI 610

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()