AT-95-005  

資料來源:音響技術第95期NOV. 1983 天龍電子 NEW 767系列/1000系列/

AT-94-005  

資料來源:音響技術第94期 NOV. 1983 天隴電子 LC-1000/LT-1000/LTC-767/LT-767/LA-1000/LA-767/LD-1000/LD-767/

ART-006

資料來源:音響技術第92期AUG. 1983 LASER 天龍 747/707系列/

 AT-89006  

資料來源:音響技術第89期MAY. 1983 天龍 LC-747/LT-747/LP-747/LD-747/LA-747/LT-707/LA-707/LD-707/

AT-009.jpg

資料來源:音響技術第83期 NOV. 1982 DANON LASER 天龍電子 LT-707/LA-707/LC-747/LT-747/LP-747/LA-747/LD-747/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()