AT96-004  

資料來源:音響技術第96期DEC. 1983 KWNWOOD Speetrum 31/垣慶

資料來源:音響技術第69期SEP. 1981 TRIO KENWOOD Spectrum 50/

KENWOOD Spectrum 71.jpgKENWOOD Spectrum 51.jpgKENWOOD Spectrum 31.jpg

 

 

 

資料來源:香港新音响半月刊 特刊1983~84 Kenwood Spectrum 31/Spectrum 51/Spectrum 71/

資料來源:音響技術第60期DEC. 1980 KENWOOD AT-500/RC-500/KT-500/KA-500/

/tmp/php5EVlX1  

資料來源:音響技術第59期NOV.1980 TRIO-KENWOOD Speetrum 1000R/

 

KENWOOD DC-20.jpgKenwood DC-20P.JPGKenwood DC-20X.jpgKenwood DC-20S.jpg

資料來源:音響世界第11期民國71年2月 Kenwood DC-20/DC-20P/DC-20X/DC-20S/

/tmp/phpJhIVyz  /tmp/phplwNSZ8  資料來源:音響技術第61期JAN 1981 Kenwood FX-60/Spectrum 88V/Spectrum 1000R/Spectrum 102V/Spectrum 101V/Spectrum 302V/Spectrum 66/Spectrum 60/Spectrum 710/Spectrum 720/Spectrum 80/Spectrum 88/

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()