B%26;O BEOCENTER 3300.jpgB%26;O BEOCENTER 4600.jpgB%26;O BEOCENTER 4000.JPG

資料來源:67年音響指南 B&O BEOCENTER 3300/4600/4000/

B%26;O BEOCENTER 4400.jpg

資料來源:音響世界第11期民國71年2月 B&O BEOMASTER 4400/

B%26;O 三信商事.jpg

資料來源: 音響技術第71期 NOV. 1981 B&O Beocenter 7000/

B%26;O Beocenter 7000.jpg

資料來源:音響技術第60期DEC 1980 Beocenter 7000/
 

    全站熱搜

    蘇桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()